WykorzystywaniePlików饼干

Pliki cookie到małe Pliki tekstowe umieszczane w komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu przez witryny internetowe odwiedzane przez Użytkownika。Są one szeroko stosowane w celu zwiększenia wydajności działania lub pracy witryn intranetowych jak również przekazywania informacji właścicielom witryny international。

Ogólne informacje o wykorzystywanych plikach饼干

Niniejsza Witryna Internetowa korzysta z plików cookie做przechowywania preferencji językowych Użytkownika,做przanalizowania wykorzystania Witryny przez Użytkownika w ramach谷歌分析,做aktywacji funkcji interakcji społecznościowych z obsługiwanymi zewnętrznymi witrynami społecznościowymi.]Gdy Użytkownik odwiedza naszą Witrynę Internetową po raz pierwszy, strona wejściowa wyświetli informacje na temat prywatności i odpowiednie sformułowania dotyczące zgody na wykorzystanie plików cookie za pośrednictwem“baneru na temat plików cookie”。W przypadku dalszego aktywnego korzystania przez Użytkownika z Witryny Internatowej我braku aktywnego sprzeciwu泽strony Użytkownika na wykorzystywanie plikow cookie, Użytkownik wyraż一zgodęna korzystanie z plikow饼干,魏zgoda będzie przechowywana W przeglądarce Użytkownika,赎informacje te聂musiałyćpowtarzane na każdej stronie Witryny Internetowej。W przypadku braku zgody W przeglądarce Użytkownika (np。jeśli Użytkownik usunął pliki cookie Użytkownika),“baner na temat plików cookie”z informacjami o ochronie danych pojawi się ponownie przy następnym odwiedzeniu Witryny internetwej przez Użytkownika。管理员丹奇może zainstalować我korzystać z pewnych technicznie wymaganych plików cookie, które nie wymagają uprzedniej zgody Użytkownika。管理员Danych może również wykorzystywać sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji Użytkownika i które również nie wymagają wcześniejszej zgody Użytkownika。Pozostałe pliki饼干(takie木菠萝pliki饼干poprawiające nawigacjępoprzez rejestrowanie określonych danych -ę佩带天珠ki czemu Użytkownik聂musi ponownie wprowadzaćtakich danych w każdym阿宝łączeniu——我dostosowywanie zawartości Witryny Internatowej做preferencji Użytkownika)由ćmogąinstalowane我wykorzystywane na podstawie zgody Użytkownika

Dodatkowe Informacje na temat konkretnychplikówcookie

谷歌分析:Niniejsza Witryna Internetowa Korzysta Z Google Analytics,KtóreJestNarzędziemanalizy danychneumentowycycycy谷歌公司(谷歌)。Google Analytics Wykorzystuje Pliki Cookie W CeluUmośliwienia管理员owi danych przeanalizowania w jakisposóbużytkownicykorzystajązwitrynyneternowj。

z uwago na到,że管理员danychaktywowałaononimizacjęprizazaywanychadresówip,谷歌Przed Takim Prozekazaniem Skraca / Anonimizuje Ostatni Oktet Adresu IP WPaństwachCzłonkowskicheog。PełnyAdresip jestwysyłanyi skracany przez serwery google w美国wyłęczniewwyjątkowychprzypadkach。谷歌wykorzysta TE informacjeW¯¯celu oceny korzystania przezUżytkownikažWitryny Internetowej,tworzenia DLA Administratora danychraportów呐TEMATaktywności呐Witrynie Internetowej orazświadczeniaDLA Administratora Danych innychusługzwiązanychžaktywnością呐Witrynie Internetowej我korzystaniemžInternetu。谷歌Zobowiązanyjest niekojarzyȱadresu ipuīytkownikazinymi danymi przechowywanymi przebooz谷歌。WięcejfecipleAcjidotyczącychwarunkówużytkowaniaiochrony danychmośnaznaleźćna stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html。należypamiętać,żew niniejszej witrynie neutewej kod google Analytics jestuzupełnianyprzebez“Anonimizowany Adres Ip”,AbyZapewnićAnonimowyZbiórAdresówIP(TZW。MaskowanieAdresówIP)。

Jak zapobiegać zapisywaniu plików饼干

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując wykorzystywaną przez siebie przeglądarkę。Rzeczywiście większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę większości plików曲奇za pomocą ustawień przeglądarki。Więcej informacji na temat zapobiegania zapisywaniu plików cookie można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org。
jednakże,w takim przypadkuniektórewłaściwościwitrynyneumentowjejmigąniedziałaćpoprawnie,一个niektórefunkcje witrynyneinkow oberyjmogąniebyćdostəpnedlaużytkownika。

jakusuwać/dezaktywowaýplikicookie

w celuuusunięcia/ dezaktywacji wszystkichplikówcookie zapisanych na KomputerzeUōytkownika,WiększośćśćśćśćęknetynowiCołkowiciewyłęczyćłkowiciewyłęczyćkorzystaniezplikówcookie lubusunąćpliki cookie zapisane przezokreślonedomeny / witrynynelinnowoy。Więcejfiginalacjina tematdostəpnejest na stronie pomocyprzeglądarkiużytkownika:

Uīytkownikmožewszczególnościuniemożliwić谷歌zbieranie i wykorzystiewanie danych(plikówcookie i Adresu Ip)w przypadkukażdejodwiedzanejprzezużytkownawitrynyneultsowj przez pobranie i zinsstalowanie wtyczkiprozeglądarkidostəpnejpodadresemhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-gb.

Użytkownik może również wyraźnie odmówić korzystania z谷歌Analytics na tej Witrynie internettowej, klikając poniższy link。Plik cookie na temat rezygnacji zostanie zapisany na komputerze, co uniemożliwi przyszłe pobieranie danych podczas odwiedzania tej Witryny internet wej przez Użytkownika:
Dezaktywacja Google Analytics.

Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">