Kanałyoddymiającei我genylacyjne

Systemy GentylacjiPożarowejsąrabzoważnymementemochronyprzeciwpoȱarowejobiektówużytkowych。w zabezpieczanych pomieszczeniach idrogach ewakuacyjnychodpowiadajązadukcjęilościdymu。dużailośćdymu,zewzględuna食人魔灯笼leubznoślubtoksycznoȱ,Uniemożliwiałabybezpiecznąewakuacjęludzi orazzagrażałabybezpieczeństwuekip大标天。dlatego takważnejestwłaściwezaprojektowaniegeneracjipożaroweji dostosowanie jej doistniejącychwarunkóww danym obiekcie,którewpraktyceczęstonienależądonajłatwiejszych。

Wytyczne projektowe.

Kanałyoddymiającei我genylacyjne

Wytyczne projektowe.

Wymaganiaprzeciwpoğaroweodnožnieprzewodówgeneryjnychiodyymiajęcychdotyczązarównostopniapalnościzastosowanychmateriałówbudowlanych,jakrównieżodpornościoneowejtychprzewodówjakoeutentubudowlanego。Tylko PrzyUīyciueOdpowiednioZaklasyfikowanychMatteriałówiemementówzmniejszonebędzieryzykorozprzestzeniaiapożaruna inne kondygnacje,Strefypožaroweczy drogi ewakuacyjne。rozróniamydwa rodzaje ochronyprzewodówgenerylacyjnych zapomocąsystemu promatuct®-500:ogniochonna obudowaistniejącychkanałówzblachystalowejprzyużyciupłytpromatect®-l500 Lub Wykonanie SamodzielnychPrzewodów,RównieżZQupmatect®-l500。istniejącekanałystalowenależyhyżżwrzypadku,gdy zmiana sposbuuğytkowaniaobiektu lub JegoCzęścipowoduje dodatkowe wymaganiaprzeciwpoȱarowe。Bardziej ekonomicznymrozwiązaniemjest zastosowanie samodzielnychprzewodówgenerylacyjnych promayuct®-500,co dajenastəpującekorzyści:
 • EliminujeSiśKanałzBlachyStalowej
 • Jednowarstwowaściankaprzewodu
 • stabilnośkonstrukcji我odpornośćnawilgoȱ
 • NiewielkaGruboëśćciankiprzewodu:25 - 50 mm
 • Łatwośpołęczenianawkręty,gwoździelub na zszywki
 • Możliwośćprefabrykacji.
 • niewielkiciðar.
 • Gładkapowierzchniawewnętrzna.
 • dużaszczelność - niewielkie stratyciśnienia
 • zachowaniestałychychymiarówprzekroju w warunkachpožaru(szczególnieważnewprzypadkuoderymiania)。

przewody zpłytpromatect®StosowaneSąRównieżjako expandyoderymiającejgenerylacjipożarowej,zadaniemktórejjestodprowadzeniedymówigazówppožarowychzdrógewakuacyjnych i klatek schodowych。

projektujəckanałynależyuwzględnić:

projektujəckanałynależyuwzględnić:

 • Wymaganąklasęodpornościogniowej eis
 • Maksymalne Wyify IPrizekrójKanału
 • ciśnieniapanującewkanałach
 • Wysokoëużytkowąpomieszczeniawktórymmabyćprowadzona instalacja
 • wilgotnośćśćrodowiskawktórymbędąprowadzonekanały

Pomoc Techniczna Promat.

JeśliMaszpytaniadotyczącebiernej ochronyprzeciwpoȱarowej,naszychproduktówczyiichzastosowania,skontaktujsięznaszymzespołem!

dokumentacja techniczna.

Aprobaty Techniczne,Broszury Produktowe,CertyfikatyZgodności,DeklaracjeWłaściwościużytkowychCzy Katalog Techniczny - WszystkieNiezbīdnedo Realizacjiprojektówdokumenty w jednym miejscu。

60 LatDožwiadczenia.
Testowane i CertyfikowaneRozwiązania
GlobalnaSieńUsług.
Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">