Kanały oddymiające我想去

Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych。我要写一篇文章odpowiadają我们的网址是redukcję ilości戴姆。Duża ilość dymu, ze względu na ograniczenie widoczności lub toksyczność, uniemożliwiałaby bezpieczną ewakuację ludzi oraz zagrażałaby bezpieczeństwu ekip ratowniczych。Dlatego tak ważne jest właściwe zaprojektowanie wentylacji pożarowej i dostosowanie jej do istniejących warunków w danym obiekcie, które w praktyce często nie należą do najłatwiejszych。

Wytyczne projektowe

Kanały oddymiające我想去

Wytyczne projektowe

Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów wentylacyjnych i oddymiających dotyczą zarówno stopnia palności zastosowanych materiałów布道兰契,jak również odporności ogniowej tych przewodów布道兰契elementu。Tylko przy użyciu odpowiednio zaklasyfikowanych materiałów我elementów zmniejszone będzie ryzyko rozzestrzeniania pożaru那是一个kondygnacje, strefy pożarowe czy drogi ewakuacyjneRozróżniamy dwa rodzaje ochrony przewodów wentylacyjnych za pomocą systemu product®-500: ogniochronna obudowa istniejących kanałów z blachy stalowej przy użyciu płyt PROMATECT®-L500 lub wykonanie samodzielnych przewodów, również z PROMATECT®-L500。istniejącekanałystalowenależyhyżżwrzypadku,gdy zmiana sposbuuğytkowaniaobiektu lub JegoCzęścipowoduje dodatkowe wymaganiaprzeciwpoȱarowe。Bardziej ekonomicznymrozwiązaniemjest zastosowanie samodzielnychprzewodówgenerylacyjnych promayuct®-500, co daje następujące korzyści:
 • eliminuje się kanał z blachy stalowej
 • jednowarstwowaścianka przewodu
 • stabilność konstrukcji i odporność na wilgoć
 • NiewielkaGruboëśćciankiprzewodu:25 - 50 mm
 • łatwość połączenia na wkręty, gwoździe lub na zszywki
 • 莫żliwośćprefabrykacji
 • niewielki cięż基于“增大化现实”技术
 • gładka powierzchnia wewnętrzna
 • dużaszczelność - niewielkie stratyciśnienia
 • zachowaniestałychychymiarówprzekroju w warunkachpožaru(szczególnieważnewprzypadkuoderymiania)。

Przewody z płyt PROMATECT®stosowane są również jako elementy oddymiającej wentylacji pożarowej, zadaniem której jest odprowadzenie dymów i gazów pożarowych z dróg ewakuacyjnych i klatek schodowych。

Projektując kanały należy uwzględnić:

Projektując kanały należy uwzględnić:

 • wymaganą klasę odporności ogniowej EIS
 • maksymalne wymiary我przekrój kanału
 • ciśnienia panujące w kanałach
 • wysokość użytkową pomieszczenia w którym ma być prowadona instalacja
 • wilgotność środowiska w którym będą prowadzone kanały

我的技术进步了

Pomoc Techniczna Promat.

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

aproaty techniczne, broszury producttowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu。

60 lat做świadczenia
睾丸衰弱,我确信rozwiązania
Globalna您ćług
Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">