UsługiPrzeciwpoğarowe - PomiarySzczelnościKanałówVentylacyjnych,PróbyDymowei Cfd Symulacje

Projekty instalacji przeciwpożarowej w budynkach są podstawowymi elementami przygotowania obiektu, które gwarantują zwiększenie bezpieczeństwa w razie powstania pożaru。Jednak zlecenie wykonania takich projektów致nie wszystko。Oprócz rozwiązań projektowych, warto zwrócić uwagę także na inne usługi przeciwpożarowe。

Analizy CD.

Zdjęcie przedstawiające rękę trzymającą czytnik podczas badania szczelności instalacji。Czytnik ma niebieski wyświetlacz, na którym znajdują się cyfry i ikony。

Analizy CD.

czym s hanyizy cfd,na czympolegająPOMIARYSZCZELNOśCIGEDYLACYJNYCH.我jaksìprizprowadzonepróbyzciebrevymdymem?Nasispecjaliścipromat top,Oferujřcyrównieńprojekty instalacjiprzeciwpoȱarowejw budynkach,przygotowali dla ciebie zestawienienajważniejszychychychynacjiousługachprzeciwpoğarowych。

Pomiary szczelności kanałów wentylacyjnych i oddymiających

Szczelność w instalacjach oddymiających ma kluczowy wpływ na wydajność układu oraz skuteczność jego pracy。Kanały我szachty łączą wszystkie podzespoły w jeden system i odgrywają rolę łącznika gwarantującego prawidłowy sposób usunięcia gazów pożarowych oraz ciepła。w10 sposób pozwalają na bezpieczną ewakuację,网址także zwiększają bezpieczeństwo ekip ratowniczych。

Aby upewnić się, czy kanały wentylacyjne i oddymiające są szczelne, warto przeprowadzić dokładne pomiary。Badanie odbywa się według norm:

 • PN-EN 12237:2005——“Wentylacja budynkow。您ćprzewodow。Wytrzymałość我szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym”,
 • PN-EN 1507:2007——“Wentylacja budynkow。przewodod generyjne z blachy o prizekrojuprostokątny。Wymaganiadotyczącewytrzymałościiszczelności“。

Można też wykonać pomiary wydajności instalacji wentylacyjnej oraz pomiary poziomu natężenia dźwięku wentylacji mechanicznej (zgodnie z normą PN-87/B-02156
“Akustyka Budowlana。metody pomiarudēwiękua w budynkach“)。Są到ElementyUzupełniające的Promat Top。WSZYSTKIE POMIARY WYKONUJEMY Z Pomocąekipposiadającychofpowiednie kwalifikacje oraz naurzędzeniachkalibrowanychw akredytowanych lub notyfikowanych laboratiach。

PróbyzCiebłymdymem

Próby z zastosowaniem gorącego dymu znacznikowego są przeprowadzane, aby określić poprawność i skuteczność instalacji oddymiającej。Pomagają także w jej kalibracji。

Dym z generator jest nietoksyczny, nie pozostawia żadnych śladów ani osadów, a także wykazuje odporność na działanie温度做175°C。

Próbydymowewykonujesiędla instalacjioptymiajęcychwgarażach,突厥灯合innych przestrzeniachwymagajīcychweryfikacjiskutecznościinstalacji。Majią披着普利齐梅斯ZczeniaSiśdymorazwystąpienieewentualnego zadymienia na droogach ewakuacyjnych,Któremogłybyunyżliwiaćbezpiecznąucieczkęucieczkęzudynku。

w trakciepróbydymowejweryfikacjimożepodlegać:

 • prawidłowość działania systemu wykrywania pożaru oraz detekcji i alarmowania (DSO),
 • Sposóbdziałaniaautomatykisterującejsystemibezpieczeństwapożarowego,
 • poprawnośćwykonaniawydzieleństałych(śCianyOddzieleniaPožarowego), zbiorników dymu lub kurtyn dymowych
 • PrawidłowośtegleditacjiLub WysterowaniaPoszczególnychSystemówPrzeciwpoğarowych,
 • poprawnośćzłożeńprojektowych oraz wykonania systemu奇怪yegymiania。

Próbyzużyciemciepłegodymudajōmośliwośćwykrycia usterek ibłędówwhykonaniusystemówochronyprzeciwpoğarowej,któretrudnowychwycićzapomocýuproszczonychtestówprzed oddaniem budynku doużytkowania。

Analizy CFD - CO吗?Etapy Analizy CD.

Symulacje KomputerowePožarówPrzyWykorzystaniuNumerycznej MemenchikiPłynówCFD(计算流体动力学)SąjednązLepszychyo ra sprojdzenieskutecznościzaprojektowanejinstalacjiodyymiającej。Pozwalajīteżżpop pop popprozyjętegorozwiązanianapoczątkowymetapieprocesu Budowlanego。

分析systemów wentylacji pożarowej到tylko jedno z wielu zastosowań programów Obliczeniowej Mechaniki Płynów (CFD)。CFD项目można podzielić na项目ogólnego stosowana oraz项目przeznaczone do analiz z określonych dziedzin。W zależności od danej inwestycji można wykorzystać oprogramowanie FDS lub oprogramowanie SMARTFIRE。

Przygotowanie kompletnej analysis systemu wentylacji pożarowej z wykorzystaniem programów CFD jest procesem złożonym。Składają się na niego czynności takie jak:

 • 建筑师事务所analiza dokumentacji projektowej obiektu,
 • Ocenaprzyjętychrozwiązańizałożeńprojektowych,
 • zgłoszenie uwag i ewentualna korekta założeń projektowych,
 • Wykonanie Modelu 3D,
 • ustanowienie kryteriów,
 • Wykonanie Symulacji,
 • obróbkawynikówoboticzeń,
 • Podsumowanie wraz zocenōwyliczeń,
 • wnioski końcowe lub ponowne zgłoszenie uwag i ponowna korekta założeń projektowych。

Wykorzystanie Symulacji KomputerowychWinżynieriibezpieczeństwapożarowogowymaga doboru modeli fizycznych iwarunkówbrzegoychorazwyznaczenia celu analizy。Szczególnieistotna jest weryfikacjaofficzeńzpomiarami。

Ogromne Znaczenie MaRównieżPrezentacjaWyników。Powinna jednoznacznieoceniaćwyniki analizy ipotwierdzaćspełnienieprzyjętejętejęthnęthkrythniewocenylubzawieraćwskazaniemetody czyrozwiązaniatechniczne,którepozwalająnaosiągnięcietego stanu。WartoTeżPamiętać,żeKażdaPrezentacjaWynikówPoyinnaRównieýZostaćPopartaPrzyjętymiZałoğeniamiiparametrami。

W PROMAT TOP OFERUJEMY SEMULACJE CFD ODYMIANIA DLA OBIEKTOOW TAPICH JAK:

 • 加拉że -wentylacja strumieniowa我假名łowa,
 • pasaże, jedno- i wielokondygnacyjne, atria,
 • hale produkcyjne我magazynowe,
 • Budynki Biurowe,BudynkiUīytecznościpublicznej,szpitale.(oddymianipeowych i poziomych dróg ewakuacyjnych),
 • 我的名字叫卓戈

PotwierdzamytakżeSkutecznoëdziałaniaSystemówzrónnicwaniaciśnieniaw budynkach wysokich(od 25 do 55 mwłęcznie)iwysokościowych(powyżej5m)。

Przygotowanie Inwestycji Do Odbioru Przez OrganyPaństwowejstriżyPożarnej

AudytMožeobejmowaćdokumentacjęleubinentaryzacjęzesprawdzeniemskutecznościdziałaniaposzczczególnychinstalacji w Oparciu opróbyi pocar​​y i pomiary。PoniżejPodajemyPodtawy Prawne:

 • Zgodnie z艺术。56科大。1 i 2 uPrawo budowlane在西部,你可以访问którego nałożono obowiązek乌兹卡尼亚波兹瓦莱尼亚użytkowanie奥贝吉图布道拉尼戈,jest obowiązany zawiadomić Państwową Straż Pożarną o zakończeniu布道伊布道拉尼戈我zamiarze przystąpienia do jego użytkowania。PSP zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projjektem budowlanym。Niezajęcie stanowiska przez organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag。
 • 我是艺术。6 UST。5 Ustawy o ohrhieprzeciwpożarowejrozpoczęcie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej budowli, obiektu lub terenu, maszyny, urządzenia lub instalacji albo innego wyrobmoże nastąpić wyłącznie, gdy:
  zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe, a sprzęt, urządzenia pożarnicze我ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową。
 • Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej w艺术。23科大。1Głosi,żePaństwowaStrżPožarnaPrzeProdzaCzynnościkontrolo-rozpoznawcze orwiczenia w celu rozpoznawaniazagrożeȱ,Realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przestzeganiem przestzeganiemprzeciwpoȱarowychoraz przygotowania dodziałańratowniczych。czynnościkontrolno-rozpoznawzesùprozpodzane na podtawiezgłoszeniaobiektu,dlaktóregoprzepisy prawawymagająwydania przezomenpaństwowejstrażypożarnejingizilubzajīciaprzeznie Stanowiska W Zakresie OchronyPrzeciwpoğarowej。Musząbyćkakżeprzeprowadzonew zakresiezgodnościz wymaganiami ochronyprzeciaȱarowejrozwiązaȱ技术zhasosowanych w obiekcie budowlanym oraz ocenyzgodnościwykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym。

kontakt.

kontakt.

Biuro projektowo-inżynierskie

adriandąbrowski.
Kierownik DS。projektówppoż。
M:571 407 178
T:022/212 22 80
projekty.promat@etexgroup.com

60 LatDožwiadczenia.
睾丸衰弱,我确信rozwiązania
Globalna您ćług
Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">