Rozwiązania dla szpitali - przeepisy przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznej

你的问题是什么? zakładów你的问题是什么? obowiązujących przepisów przeciwpożarowych często są odkładane你的问题是什么? związane你的问题是什么?Opóźnianie我的住处是免费的przeciwpożarowe我的住处是免费的użyteczności我的住所是免费的zagrożenie我的住所是免费的życia zarówno pacjentów,我是个人。Dlatego provanujemy usługę, dzięki której prace będą mogły być przeprowadzone stopniowo i konsekwentnie, oszczędnie (dzięki dofinsowaniom), a także kompatybilnie do innych systemów。

木菠萝dział艾米

Zdjęcie przestawia budynek szpitala Sid Walkins大厦

木菠萝dział艾米

UsługaParonowanaPrzez Firmon Promat Polega NaPopłpracyTrzechPodmiotów:

  • Firma Promat TOP - jako projektant/rzeczoznawca,
  • Wykonuje Przystosowanie(Roboty Budowlane i Instalacyjne),
  • Finansujący - Instytucje Z Grupy Bankowjej。

佤邦żnym aspektem dobregoprzystosowania budynku请访问przepisów przeciwpożarowychjest stworzenie jednego, spójnego projektu dla całego szpitala, który można realizować etapami, rozkładając go w czasie。对问题的解决integracją我kompatybilnością systemów, które mogą wystąpić w przypadku stopniowej modernizacji oddziałów czy pięter, gdy dla poszczególnych zakresów są przygotowywane odrębne projjekty。

Ochrona przeciwpożarowa - jak dostosować szpital do przepisów ppoż。

Zdjęcie przestawia budynek szpitala Sid Walkins大厦

Ochrona przeciwpożarowa - jak dostosować szpital do przepisów ppoż。

Dzięki holistycznemu podejściu do ochrony przeciwpożarowej dla obiektów służby zdrowia możemy zaproponować usługę specjalną - plan przystosowania do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż。基(wynikajązUstawy o obrhieprzeciwpożarowej) dla szpitali według poniższego, najczęściej spotykanego schematu działań。

  1. Wizja lokalna我在萨迦- Dokonujemy WTEDY Oceny Stanu Technicznego Budynku PodKątemSpełnieniaWymagańPrzepisówOchronywpożarowej:SprawdzamyDostëpnośćiFunkcjonalnośćistniejącychjużsystemów,ZbieramyDokumentacjýArchiwalną,Wydane Decyzje Asspertacyjne Z komend PSP I Ekspertyzy。SprawdzamySkutecznoëinstalacjiprzeciwpożarowych。
  2. Przygotowanie własnej ekspertyzy- LUB / I WARUNKOWOCHRONYPRZECIWPOżRAWEJ(JEśLIICHNIEMA),NA PODTAWIE Wizji I Zebranej Dokumentacji DLA Budynku。
  3. opracowanie koncepcji dlacałegobudynku szpitala- wspólnie z właścicielem/użytkownikiem jest ustalany sposób postępowania w celu zalegalizowania stwierdzonych nieprawidłowości lub ich usunięcia (zwłaszcza jeśli jedyną możliwością jest przebudowa lub dobudowa)。
  4. Przygotowywanie projektów wykonawczych我kosztorysów

Użytkownik decyduje, w ilu postępowaniach będzie chciał dostosować budynek i jak długo到będzie trwało (uwzględnia się harmonogram inwestycji i remontów na najbliższe lata)。一般Wykonawca w tej strukturze odpowiada za fizyczne wykonanie projektów, a finansujący - za dobór odpowiedniego instrumentu finansowego, sfinansowanie etapu projektowego oraz wykonawczego。

przepisyprzeciwpoğaroweszpital - pozyskiwaniedofinansowańna prace nobmentizacyjne

Dostosowanie szpita do przepisów ppoż。CzęstoWiążeSię聂泰尔科Z robotami Instalacyjnymi,Ale ZRównieżZe Sporym ZakresemRobótBudowlanych,NP。Z Dobudowaniem Nowych Klatek CzySzybówwindowyChip,ProzeBudowąPoziomychDrógewakuacyjnych Czy Biernym Wydzieleniem StrefPožarowych。w inwestycji czasaminależyrównieżuwzględnićtermomodernizację(np.w celu poprawyEnergochłonnościbudynków),Co pozwala na pozyskanie dodatkowychśrodkówzewnętrznych(Poza finansowaniem)。

Mimożedo szpitaliwpływająąrodkizue,częstoehozujesię,żeniesą一个wystarczającedo prizeprowadzenia prac,którychwymagaohonalaprzeciwpoğarowa.。Dlatego jednostkisìczęstozmuszonealbo doodłoğeniaInwestycji,Albo Do Znalezienia Innej Formy Wsparcia。Warto JednakWiedzień,żeMośliwośćPozyskaniaZewnętrznegoFinansowaniaMožeUłatwićuzyskanieUnijnychśrodków

Przy współpracy z firmami należącymi do group bankowych jesteśmy w stanie pozyskać bezpiecznefinansowanie inwestycjizwiązanejz.dostosowaniem do aktualnych wymagań przepisów przeciwpożarowych

我希望你能和我一起去projektow przeciwpożarowych您的健康状况是什么?您的健康状况是什么? także w każdym budynku należącym您的健康状况是什么? samorządu您的健康状况。

Zapraszamy做kontaktu

Kontakt

Kontakt

Biuro projektowo-inżnynierskie

艾德里安·Dąbrowski
Kierownik ds。projektow ppoż。
M:571 407 178.
师:022 / 212 22 80
projekty.promat@etexgroup.com

60 lat做świadczenia
睾丸衰弱,我确信rozwiązania
GlobalnaSieńUsług.
Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">