specjaliściw biernej ojrhieprzeciwpoȱaroweji wysokiejjakościizolacji

  • Na SlikiSČrnimozadjem je desnoboleakoranžnegalevogja在levobolak modrega orogja。

nie pozostawiamy nic przypadkowi

PromatJestświatowymekspertem w dziedzinie biernej ochronyprzeciwpoğarowej,Izolacji dla sektora budowlanego i wielurynkówprzemysłowych。OferujemyZrównoważoneRozwiązania,KtóreCheronićąycieiemajaytk,Zwiększająkomfort,iptymalizująjoomberizuizująstraty miejsca i Energii orazpomagajązmniejszyćemisjýco2。

Iněenirjipri delu zunaj nanedokončanibetonskiploščadi,kjer se gradi novi objekt。

budaNnictwo.

Zastosowania

  • Tunele.
  • Zabezpieczene.konstrukcji.(Stalowe,Betonowe I Drewniane)
  • 普泽语(konstrukcjeścienne,podłogoweisufitowe)
  • ohonaprzeciwpoğarowaprizejść.InstalacyJnych.
  • Przewody.Genylacyjne Ioderymiające.
Strokovnak,V Temnem Prostoru vzaščitniobleki,Pri delu vTeńkiIndustriji,Se Sklanja Nad Ignjem在Upglei的Upravlja Z Jeklenimi Verigami。

Przemysł.

rynki.

  • przemysłenergetyczny,naftowy我gazowy
  • Elementy Ignio.计时器我Urządzeniatermiczne.
  • PrzemysłCiężki.
  • 运输

Silhueti Dveh Oseb,Ki Z leve在Desne Strani Drkita Dva Velika Kosa Sestavljanke,Za Njima Pa Sije Sonce。

Rozwiązaniedlakażdego问题przeciwpoȱarowegolub termicznego

WSZYSTKIE NASZEROZWIąZANIAI Systemy S HSPierane Przez Ponad 60 LatDoświadczenia我知道如何。PrzyKaïdymprojekciemożemypolegaćna naszej rozszerzonej,Sprawdzonej i Certyfikowanej ofercieMatteriałówKrzemianowo-Wapniowych,Mikroporowatych IPīczniejīcychoraznatryskówcementowych。zapewniamy,żezawsze znajdziemy odpowiednierozwiązaniedla firectubo问题zizolacjýogniowa lubtermiczną

Aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny, potrzebujesz najnowszej wersji bieżącej przeglądarki. Możesz go pobrać tutaj, klikając ikonę przeglądarki:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">