Pravila ZaKolačiće.

ova pravila zaKolačićePojašnavajuKakoMi,Etex Building Performance S.A.,KoristimoKolačićePosjosjeteStraniciwww.prototype-typeo.com., što uopće jesu kolačići, zašto ih koristimo i na koji ih način možete koristiti。

Štojekolačić?

KolačićPredstavljaMalu Datoteku Sa Slovima I Brojevima Koji Se Nalaze NaVašemPretraživačuIlitvrdom disku navašemračunalu。Kolačićisadržepodatke koji se prenose na tvrdi diskvašgračunala。Našaweb-stranica KolistiKolačićeKakoBirazlikovalaVAS OD CathikaNašeStraniceI Kako Bi PrepoznalaVašpretraživač。na taj vam senačinpružaugodno iskustvokorištenjaijekompretraživanja,te nampomažepripoboljšavanjuznačajkinašestranice。

Kolačićivas ne izdvajaju zasebno,到Radi SamoUreëajkojeg koristite。višeokolačićimamožetesaznati na:www.allaboutcookies.org.

Koje VrsteKolačićaKoristimo?

Želimoda saznatevišeo raznim vrstamakolačićakojekoje koje koje Koristimo。Neki OD TihKolačićasu vrlovažnizaradnašestranice。Drugi Nisu TolikoVaïni,没有Paomežutako da prikupljaju podatke o Korisnicima IliPoboljšavajuIskustvo Korisnika Tako Da Pamte Pleomije Pojedinog Korisnika。TakođerKoristimoKolačićeKojiprikupljaju podatke o NavikamaPretraživanjakako bi se prikazivale reklame koje su U skladu svašimpreferencijama i Interesima。

KolačićeKojeKoristimoKategoriziraju Se NaSljedeğinačin:

  • 'Kolačići'za izvedvost prikupljajufiginalacije ovašemkorištenjustranice,高Štosu stranice kojeposjećujetei obavijesti ogreškamakoje se mogu pojaviti。oni ne prikupljaju osobne podatke,te se prikupljeni podaci treetiraju kao anonimni。Kolačićizaizvedivostse Koriste ZaPoboljšanjeIzvedivosti网站。
  • 'Kolačići'za funkcionalnost web-straniciomogućavajuda zapamtivašeizborevezane uz samu stranicu(高Štosu promjenaveličineslova,Osobne Preferencije Vezane Uz Stranicu,Odabrani Jezik i Regija)Ili PrimjericeDopuštajuKomentiranje Bloga。
  • 'obavezni'Kolačićisu potrebni za rad stranice。oni primjericeuključujukolačićekojiomogućavajuvašusigurnu prijavu na stranicu。
  • 'Kolačići'za ciljanje dokumentirajuvašuposjetu stranici,stranicama koje ste posjetili我poveznice koje ste odabrali。Tećemopodatke Koristiti mi itrežestrane kako bismoomogućilipersonaliziranooglašavanjena stranici。te podatkemožemou tu svrhu podijeliti strežimstranama。

ovićekolačićibitikolačićiiijekom'posjete'(Prepraiivačćeihpamtiti samo tijekom posjete,tj。Dok ne Napustite stranicu)Ili'kontinuirani'kolačići(Prepraiivači'ehpamtitiii nakonnapuštanjastranice,Ali Samo Ako Ih NeIzbrišeteSami)。

Nekima OD OvihKolačićaupravljajutrežestrane,Te Je Potrebno da Se Njima Obratite;Za Daljnje InformaCije Pogledajte Vlastite Postavke Za Privatnost。višedetalja oKorištenimKolačićimaMohaPavelnaKrajuOvih Pravila oKolačićima。

Kako KoristitiKolačićenaašojstranici

KolačićiMajuvrlovažnefunkcije nanašojstranici tepomažupri stvaranjuosobnijeg i ugodnijeg iskustva prilikomvašeposjetestranici。Nakon Prve PosjeteNašojStraniciVidjetććMeđutim,NašeKolačićeMožeteOnemogućitiAko到želite。uslučajuda到učinite,mogućejeda neki dijelovinašestranicenežeubotpunostiilidjelomičnofunkcioniati。

vašeodobrenje.

KorištenjemnađeStraniceIOmogużavanjemKolačićaPristajeteNa至Da Mi,PutemVašegurežaja,KoristimoKolačićeKojaBismoMogli AnaliziratiNačinnakojiKniastiteNašuStranicu。Pažljivopročitajteova pravila zakolačićezavišedaljaofficinacijamama koje prikupljamo prilikomKorištenjastranice。

Kako Izbrisati Ili BlokiratiNašeKolačiće

KolačićeMožeteBlokiratiAktivacijomPostavke NaVašempretraživaču,Koja VamOmogužavada OdbijeteKolačića。Međutim,ako putem postavkipretraživačablokiratesvekolačiće(Uključujuğiii一个vrlovažne)nećeteimati pristup svim dijelovimanašestranice。Ako Niste U postavkamapretraživačapostaviliblokiranjekolačića,onićebitiaktivničimposjetitenašustranicu。

Internetskipretraživačićevamomogućitida promijenite postavke za zaKolačiće。Te PostavkeNajčešćeMožetePronaćiUUIZBONKUPODSTAVKOM'OPCIJE'ILI'MOORPLEOMIJE'NAVAŠEMPRETRAIVAČU。sljedećećevam poveznicepomoćiprirazumijevanju tih postavki。

mogu lipovućisvoje odobravanje?

Kada nam odobrite korištenje kolačića, ti će se kolačići pohraniti na vaš uređaj za buduće korištenje。će isteći nakon nekog vremena。阿可želite povući斯沃耶·奥多布伦耶,你的父亲是我kolačiće你的父亲是我的父亲pretraživač。

Onemogućavanjekolačićazaoglašavanje

akoželiteonemogućitikolačićezaoglašavanje,koji pamtevašaperraživanjaiprema njima postavljajuodgovarajućeoglase,možeteposjetitisljedećustranicuwww.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.。Akoželiteisključititekolačiće,tadaćetei dalje vidjeti oglase no enternu,没有oninežebiti postavljeni u skladu svašimprofectionijama。oglasećetevidjetisvaki放了kada ste namreži。VeśinaSevrtki,Koje KoristeKolačićezaoglašavanje,Nalaze na Gornjoj Poveznici,没有Ne Swe。Stoga,Iakoželiteisključitikolačićesvih tvrtki s popisa,我dalje postojimogućnostdaćese pojaviti oglasi tvrtki koje nisu na popisu。Takvom vrstomKolačićaMožeteUpriavljati U Postavkama Privatnostinapretraživačukojegkoristite。Molimo Vidjeti Gore Navedeno ZaVišefinjecaCija。

Daljnje Informacije.

Ako Mate Dodatnih Pitanja Vezanih UzKolačiće,Molimo da Nas Kontaktirate Putemperforment.data.promat.see@etexgroup.com.

ZasebniKolačići.

Napravili Smo Popis ZasebnihKolačićaKojeKoristimoNaašojStranici,Te SmoNižeNavelizaštoIhKoristimo

  • Kolačić:Google Analytics

纳粹:_GA.

Ovaj seKolačićobičnopripisujepretraživačuprilikom prve posjete。Ako运营商PretraživačaIzbrišeOvajKolačić,TepretraživačnaknadnoPosjetiStranicuwww.prototype-typeo.com.,PripisatćeSenovikolačićsovom我jedinstvenom identifikacijom。UVećinislučajevaseovajkolačićkoristiza prepoznavanje pojedinih posjetioca stranicewww.prototype-typeo.com.,TE SEAžURIRASvakim Novim Progledom Pojedine Strisice。ovajkolačićsadržijedinstvenu identifikaciju koju谷歌分析Koristi Kako BiOmogućioValjanostI DostupnostKolačićakaoDadatneSigurnosne Mjere。

VRSTA:DugotrajanKolačić
Trajanje:2 Godine OD Dana Postavljanja /AžURIRANJA

  • Kolačić:Google Analytics

纳粹:_GAT.

Ovaj SeKolačićobičnopripisujepretraživačuijekomprve posjete。Ako运营商PretraživačaIzbrišeOvajKolačić,TepretraživačnaknadnoPosjetiStranicuwww.prototype-typeo.com.,PripisatćeSenovikolačićsovom我jedinstvenom identifikacijom。UVećinislučajevaseovajkolačićkoristiza prepoznavanje pojedinih posjetioca stranicewww.prototype-typeo.com.,TE SEAžURIRASvakim Novim Progledom Pojedine Strisice。ovajkolačićsadržijedinstvenu identifikaciju koju谷歌分析Koristi Kako BiOmogućioValjanostI DostupnostKolačićakaoDadatneSigurnosne Mjere。

VRSTA:DugotrajanKolačić
Trajanje:24 SATA OD Postavljanja /AžURIRANJA

  • Kolačić:Google Analytics

纳粹:_gat_g1

Ovaj SeKolačićobičnopripisujepretraživačuijekomprve posjete。Ako运营商PretraživačaIzbrišeOvajKolačić,TepretraživačnaknadnoPosjetiStranicuwww.prototype-typeo.com.,PripisatćeSenovikolačićsovom我jedinstvenom identifikacijom。UVećinislučajevaseovajkolačićkoristiza prepoznavanje pojedinih posjetioca stranicewww.prototype-typeo.com.,TE SEAžURIRASvakim Novim Progledom Pojedine Strisice。ovajkolačićsadržijedinstvenu identifikaciju koju谷歌分析Koristi Kako BiOmogućioValjanostI DostupnostKolačićakaoDadatneSigurnosne Mjere。

VRSTA:DugotrajanKolačić
Trajanje:1 Godina OD Dana Postavljanja /AžURIRANJA。

  • Kolačić:Google Analytics

纳粹:_Gali.

Ovaj SeKolačićobičnopripisujepretraživačuijekomprve posjete。Ako运营商PretraživačaIzbrišeOvajKolačić,TepretraživačnaknadnoPosjetiStranicuwww.prototype-typeo.com.,PripisatćeSenovikolačićsovom我jedinstvenom identifikacijom。UVećinislučajevaseovajkolačićkoristiza prepoznavanje pojedinih posjetioca stranicewww.prototype-typeo.com.,TE SEAžURIRASvakim Novim Progledom Pojedine Strisice。ovajkolačićsadržijedinstvenu identifikaciju koju谷歌分析Koristi Kako BiOmogućioValjanostI DostupnostKolačićakaoDadatneSigurnosne Mjere。

VRSTA:DugotrajanKolačić
Trajanje:1 Godina OD Dana Postavljanja /AžURIRANJA。

  • Kolačić:Promat.

Naziv:Promatsee#Persistedlang Dugotrajan LangKolačićPamtiJamti Jezik Korisnika(RO-RO)。

VRSTA:KolačićzaPosjetu
Trajanje:17/12/2055

  • Kolačić:Promat.

纳粹:cookielawbanneraccepted

OvajKolačićPohranjujefiginalaCijeoPrihvağanjunašihPravilaZaKolačiće。

VRSTA:DugotrajanKolačić
Trajanje:17/12/2055

Korištenjemove stranice pristajete na to da postavimoKolačićenavašeRačunalo/UreëajIzGoreNaveDenihRazloga。

Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">