Последниновини

ПрочететепоследнитеновиниотPromatиоткрийтекакпасивнатапожарозащитапомагадапревърнемсветавпоб,езопасномястозаработа,животинасладаотживота。

  ГоляминтерескъмсъбитиетонаPromat”Защитанастоманениструктуривусловиянапожар”
  16.10.2018г。
  ГоляминтерескъмсъбитиетонаPromat”Защитанастоманениструктуривусловиянапожар”
  ИзложениетосепроведевШкофяЛокаипривлечеповечеот40архитекти,мениджъри/ръководителинапроектиидругипосетители,интересуващисеотвъпроси,свързанисъсзащитатаотпожарнастоманенитеструктуривсградите。

  Техническа поддръжка от Promat

  Свържетесеснашияекипзатехническаподдръжкаизадайтевъпроситесиотноснорешениятазапасивнапожарозащита,нашитепродуктиисистемиилипоискайтесъветзамонтаж……

  Техническадокументация

  Намерететехническилистовезапродуктит,еброшуризасистемите,декларациизаексплоатационнихарактеристики,ръководствазамонтажидругидокументи,коитосавинеобходими,задасвършитеработа。

  60годиниопит
  Изпитани и сертифицирани решения
  Глобална мрежа за обслужване
  Your current browser version is not supported. To provide you the best possible experience on our website, you need a recent version of your current browser, which you can download here by clicking on the browser icon of your choice:

  ","listOfIcons":[{"linkToDownload":"https://www.google.com/intl/nl/chrome/","imageUrl":"/globalassets/icons/google_chrome-logo.png?v=49829b&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/","imageUrl":"/globalassets/icons/firefox-logo.png?v=498206&width=100&height=100"},{"linkToDownload":"https://www.apple.com/safari/","imageUrl":"/globalassets/icons/safari-logo.png?v=4982a4&width=100&height=100"}]}}" data-webid="LegacyBlocker">